RSS
Waaaah. Sorry. Yan lang kinayanan ‘ko ngayon. Wala pa ‘ko sa mood mag-edit. TT^TT
April 24, 2012 - 1st Death Anniversary ni Kean Patrick Tolentino Padua <//3

Waaaah. Sorry. Yan lang kinayanan ‘ko ngayon. Wala pa ‘ko sa mood mag-edit. TT^TT

April 24, 2012 - 1st Death Anniversary ni Kean Patrick Tolentino Padua <//3